Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

1. Kadry i płace
2. Księgowość
3. Archiwum
4. Staże
5. Praktyki
6. Ewidencja korespondencji
7. Zamówienia publiczne
8. Dokumentacja planów i studium
9. Opinie merytoryczne w zakresie urbanistyki i architektury 

Opublikowane przez: Jakub Kostecki | Data wprowadzenia: 2016-04-05 07:35:01 | Data modyfikacji: 2016-04-05 07:37:53.
Data wprowadzenia: 2016-04-05 07:35:01
Data modyfikacji: 2016-04-05 07:37:53
Opublikowane przez: Jakub Kostecki