Stan Jednostki Budżetowej

Miejska Pracownia Urbanistyczna działa od dnia 1 lipca 1996r.
Została powołana Uchwałą Nr 304/96 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 1996r. w sprawie: "utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu i nadania mu statutu".
Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie:"likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową." została przekształcona w jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Radomia.
Od dnia 1 października jest jednostką budżetową pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna. 

Opublikowane przez: Jakub Kostecki | Data wprowadzenia: 2016-04-19 13:32:02 | Data modyfikacji: 2016-04-19 13:34:12.
Data wprowadzenia: 2016-04-19 13:32:02
Data modyfikacji: 2016-04-19 13:34:12
Opublikowane przez: Jakub Kostecki