Biuletyn Informacji Publicznej  jednostki  www.mpu.radom.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2016-09-29 07:23:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Zespoły MPU

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-05 10:49
Zespół Generalnego Projektanta – Generalny
Projektant Zespół planowania przestrzennego – Główny
Projektant – mgr inż. arch. Agnieszka Ł  więcej >
2016-09-09 11:47:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Kontakt

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2003-08-25 10:25
Miejskia Pracownia Urbanistyczna NAZWA
JEDNOSTKI Miejska Pracownia Urbanistyczna w
Radomiu RODZAJ jednostka budżetowa LOKALIZACJA w  więcej >
2016-09-09 11:45:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Kontakt

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2003-08-25 10:25
Miejskia Pracownia Urbanistyczna NAZWA
JEDNOSTKI Miejska Pracownia Urbanistyczna w
Radomiu RODZAJ jednostka budżetowa LOKALIZACJA w  więcej >
2016-09-09 11:45:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Kontakt

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2003-08-25 10:25
Miejskia Pracownia Urbanistyczna NAZWA
JEDNOSTKI Miejska Pracownia Urbanistyczna w
Radomiu RODZAJ jednostka budżetowa LOKALIZACJA w  więcej >
2016-04-19 13:34:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Stan Jednostki Budżetowej

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-19 13:32
Miejska Pracownia Urbanistyczna działa od dnia 1 lipca
1996r. Została powołana Uchwałą Nr 304/96 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 199  więcej >
2016-04-19 13:33:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Stan Jednostki Budżetowej

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-19 13:32
Miejska Pracownia Urbanistyczna działa od dnia 1 lipca
1996r. Została powołana Uchwałą Nr 304/96 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 199  więcej >
2016-04-19 13:32:02

Dodanie informacji do działu:
Stan Jednostki Budżetowej

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-19 13:32
Miejska Pracownia Urbanistyczna działa od dnia 1 lipca
1996r. Została powołana Uchwałą Nr 304/96 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 20 czerwca 1996r  więcej >
2016-04-19 13:18:27

Dodanie informacji do działu:
Mienie Jednostki

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-19 13:18
MAJĄTEK MPU
1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne  więcej >
2016-04-19 13:10:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Kontrole i oceny

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-19 13:09
1. Wrzesień 2015r. kontrola przeprowadzona przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu - Upoważnienie
Nr 3120150900741 do przeprowadz  więcej >
2016-04-19 13:09:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Kontrole i oceny

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-19 13:09
1. W miesiącu wrzesień 2015r. kontrola przeprowadzona
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu -
Upoważnienie Nr 3120150900741 do  więcej >
2016-04-19 13:09:22

Dodanie informacji do działu:
Kontrole i oceny

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-19 13:09
1. W miesiącu wrzesień 2015r. kontrola przeprowadzona
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
- Upoważnienie Nr 3120150900741 d  więcej >
2016-04-05 07:37:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-05 07:35
1. Kadry i płace 2. Księgowość 3. Archiwum 4.
Staże 5. Praktyki 6. Ewidencja korespondencji 7.
Zamówienia publiczne 8. Dokumentacja plan  więcej >
2016-04-05 07:35:01

Dodanie informacji do działu:
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-05 07:35
  więcej >
2016-03-30 12:00:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Wnioski i sprawy

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-18 11:41
FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wn
ioski-i-uwagi-do-plan/3  więcej >
2016-03-30 12:00:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Wnioski i sprawy

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-18 11:49
FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wn
ioski-i  więcej >
2016-03-30 12:00:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Wnioski i sprawy

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-18 11:49
FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wn
ioski-i-u  więcej >
2016-03-30 12:00:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Wnioski i sprawy

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-18 11:49
FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/
wnioski-i  więcej >
2016-03-30 11:59:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Wnioski i sprawy

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-18 11:41
FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wn
ioski-i-uwagi-do-plan/338  więcej >
2016-03-30 11:58:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Wnioski i sprawy

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-18 11:41
Formularze wniosku i uwagi do miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wn
ioski-i-uwagi-do-plan/338  więcej >
2016-03-30 11:58:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Wnioski i sprawy

Jakub Kostecki
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-18 11:41
Formularze wniosku i uwagi do
Formularze wniosku i uwagi do miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wn
ioski-i-uwagi-do-plan/338  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 310
następne >     100>>     300>>